En komplett färgleverantör

komplettBred produktkunskap och stort tekniskt kunnande

Syntema Norr är en komplett färgleverantör med lång erfarenhet. Denna långa erfarenhet har gett oss en bred produktkunskap och ett stort tekniskt kunnande. Och vi vet att våra kunder gillar den personliga service vi ger dem!

Idag är vi en naturlig samarbetspartner åt den ytbehandlande industrin, främst inom trä och metall. Vi är en komplett leverantör med produkter för industriell ytbehandling, från färg till maskiner, sprutor
och tillbehör.

Vi tror på tajta samarbeten med våra kunder, där vi genom en nära dialog sätter oss in i deras verksamheter. Vi vet vilka produkter våra kunder behöver och vi ger dem kunskap och verktyg att hantera dem på rätt sätt.

Att samarbeta med Syntema Norr innebär en problemfri vardag.