Ny problemlösare för fukt, mögel, buller och asbest

BioRid_Drytech_dryer_surfaces_webTikkurila Sverige AB lanserar nu Tikkurila Drytech, en produktserie som löser problem som fukt, mögel, oljud och asbest och är uppbyggda på en unik mikroporteknologi.

Strukturella åtgärder för att komma tillrätta med fukt, mögel, oljud och asbest är ofta både tids- och kostnadskrävande. Med Tikkurila Drytech kan man istället på ett enklare sätt lösa dessa typer av problem. Alla Tikkurila Drytechs produkter uppfyller EU:s hälso- och säkerhetskrav.

”Vi ser ett stort intresse för den här sortens produkter, både inom industrin, för professionella och för konsument. Det kan till exempel gälla allt från att på ett enkelt sätt lösa problem med bullerdämpning i industriella lokaler och inom skolverksamheten, till att kondensskydda parkeringshus eller kapsla in asbest i byggnader där det inte kan avlägsnas av konstruktionsmässiga skäl”, säger Martin Helgesson, Produktchef Tikkurila Drytech.

I produktserien ingår lösningar för kondensskydd (GrafoTherm), asbest (AsbestGuard), mögelskydd (BioRid) och ytunderhåll (BioRid-system).