Tikkurila använder cookies för att säkerställa bästa möjliga användarupplevelse. Om du fortsätter på vår sida, kommer du att godkänna användning av cookies. Läs mer.
Tikkurila worldwide
PRODUKTDATABLAD
02.01.2006

Temalac FD 80

 
Tikkurila Industry 9L
BESKRIVNING Snabbtorkande, blank alkydtäckfärg.
PRODUKTEGENSKAPER
 • Blank täckfärg i alkydfärgsystem för stålytor.
 • Bra kulör- och glansbeständighet i atmosfärisk belastning.
 • Idealisk för maskinverkstäder och målerier med snabb produktionscykel.
 • Lämplig också för elektrostatisk applicering.
 • Rekommenderat användningsområde Rekommenderas som blank täckfärg för metallmöbler, jordbruksmaskiner, transportutrustning och annan maskinutrustning.

  TEKNISKA DATA
  Kulörer RAL, NCS, SSG, BS och TVT kulörer. TEMASPEED nyansering.
  Glans Gloss (2/RT-klassificering)
  Teoretisk sträckförmåga

   

  Filmtjocklek

   

  Teoretisk sträckförmåga

   

   

   

  våt

   

  torr

   

   

   

  appliceringsintervall

   

  90 - 135 μm

   

  40 - 60 μm

   

  11,2 - 7,5 m²/l

   

  normal

   

  110 μm

   

  50 μm

   

  11,3 m²/l  Den praktiska sträckförmågan bestäms av appliceringsteknik och -förhållande samt form och grovhet på ytorna.


  Torktider

   

  Torrfilmtjocklek 40 μm

   

  + 10 °C

   

  + 23 °C

   

  + 35 °C

   

  Dammtorr

   

  40 min

   

  15 min

   

  10 min

   

  Klibbfri

   

  3 h

   

  1½ h

   

  1 h

   

  Övermålningsbar

   

  12 d

   

  6 d

   

  4 d

   

  Övermålningsbar, ”vått-i-vått”

   

  1- 4 h

   

  ½ - 2 h

   

  30 min
  Tork- och övermålningstider beror på skikttjockleken, temperatur, luftens relativa fuktighet samt luftväxling.


  Volymtorrhalt 45 ± 2 volym-%. (ISO 3233)
  62 ± 2 vikt-%
  Densitet 1,0 - 1,2 g/cm³ beroende på kulör.
  Produktkod 180-serie

  ANVÄNDNING
  Appliceringsförhållanden Ytan som skall målas skall vara ren och torr. Under arbetet skall luftens, ytans och färgens temperatur inte understiga + 5°C och luftens relativa fuktighet inte överstiga
  80 %. Ytans temperatur bör vara minst 3°C över daggpunkten.
  Förberedelser Grundmålade ytor: Avlägsna vattenlösliga salter, fett, olja och andra föroreningar genom emulsionstvätt samt skölj med rent vatten. Låt ytorna torka och avlägsna damm före applicering. Reparera eventuella skador i grundfärgen. (ISO 12944-4)
  Priming TEMAPRIME EE, EUR, GF och ML, FONTECRYL 10.
  Täckfärg TEMALAC FD 80.
  Applicering Högtrycks- eller konventionell sprutmålning. Blanda färgen noggrant före applicering. Vid högtryckssprutning förtunnas färge 15-20 % till en viskositet av 30-40 s DIN4. Munstycke vid högtrycksspurtning 0,011" - 0,015", trycket vid munstycket 120-160 bar. Spridningsvinkeln väljs enligt föremålets form. Vid konventionell sprutning för-tunnas färgen 20-30 % till en viskositet av 20-25 s DIN4. Både vid högtrycks- och konventionell sprutning rekommenderas en sk. ”vått i vått” appliceringsteknik.
  Förtunning Förtunning 1006.
  Rengöring av arbetsredskap Förtunning 1006.
  EU VOC 2004/42/EC-gränsvärde Mängden flyktiga organiska komponenter 470 g/ l färg.
  VOC innehåll när produkten förtunnas 30 volym % är 560 g/liter färg.
  Reference number TCF 0002

  SKYDDSFÖRESKRIFTER
  Följ föreskrifterna som anges på etiketten. I varuinformationsbladet finns noggrannare uppgifter om vilka faror som är förknippade med användningen samt information om vilka skyddsåtgärder som bör vidtagas. Varuinformationsblad kan erhållas på begäran av Tikkurila Sverige AB.
  Säkerhetsdatablad basproduktTemalac FD 80
  Säkerhetsdatablad FörtunningFörtunning 0061006
   
  -


  Tillbaka